آشنایی با سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF)

توضیحات محصول

پاورپوینت آشنایی با سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF)

قبل از بحث درباره سیستم شناورسازی با هوای محلول ( DAF )، باید دانست که چربی گیرهای ساده، ساده ترین ابزار برای حذف روغن و چربی (O&G) و جامدات معلق ریز (SS) از فاضلاب های تجاری و صنعتی هستند. اصول ساده ی عملکرد این سیستم ها با به کارگیری مدت زمان ماند کافی و استفاده از اختلاف موجود در وزن مخصوص، موجب جداسازی آلاینده ها و تولید فاضلاب تصفیه شده ای با استانداردهای قابل قبول برای صنایع کوچک گشته است.

با این حال تاثیر و کارایی این روش در بسیاری از شرایط روزانه و با توجه به نیاز به تعمیرات دوره ای پمپ ها به شدت کاهش مییابد.

به عنوان مثال:

طولانی شدن بازه های زمانی ای که در آن ها دبی جریان بالا می باشد، باعث کاهش زمان ماند و در نتیجه تضعیف توانایی سیستم در جداسازی آلاینده ها یا کاهش دما خواهد شد.

بازه های زمانی کوتاه مدتی که در آن ها جریان بیش از حد گیرهای ساده و ورود آن ها به شبکه فاضلاب یا محیط می شود.

مجاز است موجب خارج شدن برخی آلاینده ها از چربی هوادهی نادرست یا ناکافی فاضلاب منجر به تجزیه بی هوازی آلاینده های موجود pH پایین) می شود.

می‌گردد و این امر باعث تولید بوی نامطبوع یا خروجی ای با خاصیت اسیدی (چربی گیرهای ساده توانایی جداسازی روغن و چربی هایی که مخلوط با شوینده های یا عوامل قلیایی هستند را ندارند.

 برای دریافت کامل این مقاله روی لینک خرید محصول کلیک فرمایید.