تحقیق مراحل ساخت انواع تونل و شناخت ماشین آلات تونل سازی

توضیحات محصول

تحقیق مراحل ساخت انواع تونل و شناخت ماشین آلات تونل سازی

این تحقیق در مورد مراحل ساخت انواع تونل و شناخت ماشین آلات تونل سازی در ۱۳۷ صفحه و در قالب ورد و شامل مراحل ساخت انواع تونل،شناخت ماشین آلات تونل سازی،سیستم بتنی قالب تونلی،طراحی سیستم نگهداری تونلها،انواع شاتکریت،انواع بتن،طراحی تونل،نقشه برداری و کنترل مسیر تونلها،حفر تونل به وسیله ماشین،حفر تونل به وسیله ماشینهای بازویی،احداث تونل به روش کندوپوش،دستگاه حفاری تونل،دستگاه‌های حفاری تونل و غیره می باشد.

فهرست

۱-۱-     مقدمه  ۳

۱-۲-    سیستم بتنی قالب تونلی.. ۴

۱-۲-۱-     بتون‌ریزی به روش تونلی.. ۴

-۲-      بررسی و مقایسه قالب تونلی با سیستم‌های سنتی.. ۵

اجزای قالب‌های تونلی.. ۶

۱-۳-    در این سیستم، پنج گروه قالب وجود دارد: ۷

۱-۴-    تاریخچه قالب تونلی.. ۱۲

۱-۵-    ویژگی های سازه ای سیستم ساخت: ۱۴

۱-۶-    توصیه های طراحی معماری.. ۱۴

۱-۷-    مزایای سیستم.. ۱۴

۱-۸-    ویژگی های اجرایی سیستم : ۱۵

۱-۹-    ویژگی های اقتصادی سیستم : ۱۵

فصل ۲-   مبانی طراحی سیستم نگهداری تونلها ۲۱

۲-۱-    – انواع سیستمهای نگهداری.. ۲۱

۲-۲-    – انواع شاتکریت… ۲۶

۲-۳-    – شاتکریت با تور فلزی.. ۲۶

۲-۴-    – ترکیب شاتکریت… ۲۹

۲-۵-    – مقاومت شاتکریت… ۳۰

۲-۶-    – نحوه اجرای شاتکریت… ۳۲

طراحی تجربی شاتکریت… ۳۴

۲-۷-    نگهداری با بتن.. ۳۸

فصل ۳-   – مزایا و معایب بتن.. ۳۹

فصل ۴-   – انواع بتن.. ۴۰

فصل ۵-   مطالعه ساختگاه تونل.. ۷۲

فصل ۶-   طراحی تونل.. ۷۶

فصل ۷-   نقشه برداری و کنترل مسیر تونلها ۸۲

فصل ۸-   حفر تونل به وسیله ماشین.. ۸۶

فصل ۹-   حفر تونل به کمک سپر. ۹۰

فصل ۱۰-  حفر تونل به وسیله ماشینهای بازویی.. ۹۵

فصل ۱۱-  حفر تونل به وسیله ماشینهای تمام مقطع.. ۱۰۰

فصل ۱۲-  احداث تونل به روش کندوپوش…. ۱۰۶

فصل ۱۳- احداث تونل در زمینهای سست… ۱۲۲

فصل ۱۴-  دستگاه حفاری تونل.. ۱۳۰

۱۴-۱-  تاریخچه دستگاه‌های حفاری تونل.. ۱۳۴

۱۴-۲-  منابع   ……………. ۱۳۶

   برای دریافت کامل این مقاله روی لینک خرید محصول کلیک فرمایید.