تحقیق کاشت داشت و برداشت سیب زمینی

توضیحات محصول

این تحقیق در مورد کاشت ، داشت و برداشت سیب زمینی در ۵۰ صفحه و در قالب ورد و شامل کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی،روش کاشت،اصلاح و بذرگیری سیب زمینی،سیب زمینی،اصلاح و بذرگیری سیب زمینی،Potato،خصوصیات گیاهی سیب زمینی،برداشت وانبار کردن سیب زمینی ،انواع انبارهای نگهداری سیب زمینی و غیره می باشد.
فهرست
مشخصات گیاهشناسی: ۴
اهمیت اقتصادی وارزش غذایی وداروی : ۷
خصوصیات گیاهی : ۸
شمای عمومی بوته سیب زمینی : ۹
برش عرضی سیب زمینی : ۹
مراحل نمو : ۱۰
مراحل رشد و نمو سیب زمینی : ۱۱
سازگاری سیب زمینی : ۱۲
زراعت سیب زمینی   ۱۳
ریشه  ۱۳
غده  ۱۳
میوه ۱۵
فرآیند غده زایی   ۱۶
فسفر: ۱۸
خاک    ۲۰
شدت نور  ۲۰
چه چیزی بکاریم؟  ۲۳
نحوه القای جوانه زنی   ۲۴
نحوه کاشت سیب زمینی : ۲۴
نحوه برداشت سیب زمینی : ۲۴
چگونه سیب زمینی بکاریم؟  ۲۵
بذر سیب زمینی تهیه کنید: ۲۵
غنی سازی خاک: ۲۶
کاشت: ۲۶
اصطلاحات و تعاریف انواع فرآورده های سیب زمینی   ۲۹
فرآوری سیب زمینی: ۳۰
خلاصه ای فرآیند تولید: ۳۱
ارقام سیب زمینی : ۳۱
تاریخ کاشت : ۳۲
مرحله کاشت : ۳۴
عمق کاشت : ۳۵
فاصله روی ردیف : ۳۵
عمق کاشت : ۳۶
فاصله روی ردیف : ۳۶
مرحله داشت : ۳۷
خاک دهی پای بوته : ۳۷
کنترل علفهای هرز : ۴۰
بیماریها : ۴۲
برداشت و نگهداری سیب زمینی : ۴۲
شرایط آب وهوایی   ۴۳
خاک وکود مورد نیاز  ۴۴
کود دامی: ۴۵
کود سبز: ۴۵
کود شیمیایی: ۴۵
کاشت وزراعت    ۴۶
مراقبت های زراعی: ۴۶
برداشت وانبار کردن سیب زمینی : ۴۷
خصوصیات گیاهی سیب زمینی   ۴۸
منابع  ۵۰
مشخصات گیاهشناسی:
سیب زمینی گیاهی است یکساله از خانواده ی  Solanaceae و نام علمی آن  Solanum tuberosum است که برای استفاده از غده ی زیر زمینی آن کشت می شود. سیب زمینی گیاهی است سرمادوست و از نظر گلدهی روزبلند و طول دوره ی رشد آن ۳-۶ ماه می باشد سیب زمینی تعلق خانواده

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *