پاورپوینت زمان بندی تک پردازنده

توضیحات محصول

پاورپوینت زمان بندی تک پردازنده

این پاورپوینت در مورد زمان بندی تک پردازنده در ۳۴ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: زمان بندی تک پردازنده،انواع زمانبندی،زمانبندی وتغییر حالتهای فرآیند،معیارهای زمانبندی،سیاست های زمانبندی،زمانبندی FCFS ،زمانبندی نوبت گردشی  ،، و…ومنابع می باشد

تابع انتخاب:

فرایند بعدی را از میان فرایند های آماده اجرا انتخاب می کند.

سه کمیت زیر مهم است:

۱-زمان سپری شده در سیستم برای انتظار و اجرا تا به حال

۲- زمان سپری شده برای اجرا تا به حال

۳- کل زمان مورد نیاز فرایند،که شامل e نیز هست.

معیارها از دیدگاه سیستم و مربوط به کارآمدی:

توان عملیاتی: تعداد فرایندهای تکمیل شده در واحد زمان.

استفاده از پردازنده: درصد زمان مشغول بودن یک فرایند را نشان می دهد.

معیار ها از دید کاربر و مربوط به کارآمدی:

زمان پاسخ:  باید این زمان کم باشد و حداکثر سازی کاربران محاوره ای. ش

زمان کل: فاصله بین پذیرش یک فرآیند تا تکمیل ان.معیاری برای کارهای دسته ای است.

آخرین مهلت: ارضاء آخرین مهلت ها.

معیارهای دیگر از دید کاربر:

قابلیت پیش بینی: یک کار باید در زمان یکسان و… انجام شود.

انواع زمانبندی ها

زمانبندی بلند مدت: تصمیم گیری در مورد افزودن به مجموعه فرایندها برای اجرا.
زمانبندی میان مدت:  تصمیم گیری در مورد افزودن به تعداد فرایندها.
زمانبندی کوتاه مدت: کدام فرایند برای اجرا فرستاده شود.

زمانبندی ورودی / خروجی: کدام درخواست ورودی و خروجی فرایند توسط کدام دستگاه اجرا شود.

هدف از زمان بندی ،تخصیص فرآیندها به پردازنده ها در طول زمان است به گونه ای که به هدف های سیستم برسد.

    برای دریافت کامل این مقاله روی لینک خرید محصول کلیک فرمایید.