پروژه و تحقیق درباره ی مسایل سالمندان

توضیحات محصول

پروژه و تحقیق درباره ی مسایل سالمندان

سالخورده شدن جمعیت یک فرایند جهانی است. جمعیت جهان با سرعتی زیاد در حال پیرشدن است. بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل متحد سهم جمعیت ۶۰ ساله و بیشتر از آن از حدود ۸۴۰ میلیون نفر کنونی یا حدود ۱۲ درصد، تا نیمه قرن بیست و یکم به حدود ۲ میلیارد نفر و یا ۲۱ درصد خواهد رسید.

این پدیده، فراگیر و جهانی است و همه کشورها را در بر می‌گیرد و کشورهای در حال توسعه سهم مهمی در این افزایش جمعیت سالمند دارند در حالیکه در حال حاضر به نظر می‌رسد موضوع سالمندی جمعیت بیشتر متعلق به کشورهای توسعه‌یافته است. با این حال کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به این سمت حرکت می‌کنند. برآوردهای جمعیتی واقعیت‌های متفاوتی را پیش روی ما قرار می‌دهد. بر این اساس انتظار می‌رود که تا اواسط قرن حاضر از هر ۱۰ نفر سالمند روی کره زمین حدود ۸ نفر در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند کرد.

این به معنی تغییر وضعیت جغرافیایی جمعیت سالمند در آینده است. اینکه آیا کشورهای در حال توسعه پابه‌پای این تحولات اجتناب‌ناپذیر، تغییرات لازم را انجام می‌دهند و آمادگی‌های مرتبط را کسب می‌کنند یا نه، بحث دیگری است که از اهمیت زیادی برخوردار است.

علاوه بر تحولات کمی در مورد جمعیت سالمند، این جمعیت از لحاظ کیفی نیز تحولات زیادی را خواهد پذیرفت. عمده‌ترین بعد تحول کیفی این است که جمعیت سالمند، سالخورده‌تر خواهد شد. بر اساس مطالعات موجود و پیش‌بینی تحولات سالمندی، در آینده جمعیت سالخورده‌تر سهم بیشتری از هرم سنی را تشکیل خواهد داد. اگر آغاز سالمندی را آن‌گونه که در مطالعات جمعیتی مرسوم است از ۶۰ سالگی محسوب کنیم در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود جمعیتی در حدود ۱۴ درصد سالمندان، سالمند پیر هستند؛ یعنی سنی بالاتر از ۸۰ سالگی دارند.

    برای دریافت کامل این مقاله روی لینک خرید محصول کلیک فرمایید.